Integritetspolicy

 • Home
 • Integritetspolicy

Företagsinformation

Genetika drivs av företaget Clinux AB org nr 559308-8809. Genetika behandlar personuppgifter och är personuppgiftsansvarig.

Priser

Alla tjänster som erbjuds anges i Svenska kronor. Priset för tjänsterna är oberoende av om reseintyg utfärdas eller ej. Reseintyg utfärdas vid negativt analysresultat, ej utfärdas (efter positivt analysresultat) eller om analys inte går att utföra.

Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan.

Avboknings-, omboknings och återbetalningspolicy

När ni bokat en tid hos oss skickar vi ett bekräftande e-postmeddelande med uppgifter om din bokade tid.

 

Avbokning och ombokning av tid kan ske när som helst. Vi ställer inga frågor och hela beloppet återbetalas er. Om ni önskar avboka eller ändra er bokning, vänligen kontakta oss på bokning@genetika.se.

 

Genetika tar inte ansvar för kostnader, såsom utebliven resa, som kan ske sekundärt till ett positivt Covid-19 prov eller till ett icke-bedömbart provresultat.

Analys av prover

Genetikas PCR-prover analyseras i ackrediterat laboratorium (Eurofins) och i enlighet med Folkhälsomyndighetens krav och under tillsyn av Hälso- och vårdinspektionen. Prover kan behöva genomgå mer än en analys, vilket kan påverka responstiden. Orsaker till detta är t.ex. ej bedömbart prov och låg virusnivå. Rekommendation av ett nytt test kan göras när testresultatet inte kan bedömas.

 

Vilka personuppgifter samlas in
Som kund hos Genetika samlar vi in de uppgifter du anger i samband med bokning, i övrig kontakt med oss och dylikt. Detta inkluderar vanligtvis namn, e-mailadress, födelsdatum samt passnummer.

 

Varför samlas personuppgifterna in?
Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna:

 • För att ta emot och bearbeta din bokning.
 • För att ta emot och bearbeta era uppgifter och eventuellt skriva ut intyg till dig.
 • För att skicka dig sms-aviseringar
 • För att hantera eventuella återbetalningar
 • För att lagra dina journaluppgifter enligt gällande lagstadgade krav.

 

Behandling av personuppgifter
Genetika behandlar personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR), (EU 2016/679). Behandling av personuppgifter sker för att kunna motta, hantera och behandla din beställning. Genom att godkänna köpevillkoren samtycker du att erhålla SMS skickat till ditt mobilnummer och e-postadress när du har bokat din tid för provtagning, när ditt intyg har utfärdats, erhåller kopia av intyget samt annan relevant kommunikation mellan dig och Genetika. Våra intyg och andra personliga uppgifter relaterat till ert besök skicka via en GDPR-säkrad e-postklient.

 

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Genetika via bokning@genetika.se. Detta kan du även göra om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad.

 

Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rä Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
 • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Genetikas berättigade intressen.

 

Delning av data med Google Analytics

Genom att använda oss av Google Analytics lämnas data från hemsidan ut till dessa.

Denna data hjälper Genetika att skapa marknadsföring och ger de nödvändiga siffrorna för hur vi kan förbättra och bedriva strategisk marknadsföring.

Skydd av dina personuppgifter
Genetika har en dataskyddspolicy som reglerar åtkomst och säkerhet för dina personuppgifter. För mer information om detta, kontakta oss på bokning@genetika.se

Vi följer Patientdatalagen vid journalföring av legitimerad personal. Dina personuppgifter lagras under den tid som fastställs i svensk lag, främst Patientdatalagen.

Kakor (cookies)

På denna webbplats används kakor eller cookies, Detta innebär att små textfiler med information som berör ditt besök på webbplatsen skapas och lagras i din webbläsare. Det möjliggör det att följa vad du som besökare på hemsidan gör. Cookies används för att hemsidan ska funger, för statistik och möjliggöra annonsering

 

Genetika kan komma att använda så kallade tredjepartscookies som registrerar ditt besök på webbplatsen, detta för statistik och att möjliggöra annonsering på andra hemsidor, såsom facebook.

 

Identifikationsinformation såsom e-post eller namn sparas inte på dig som besökare. Du kan själv välja att inte acceptera cookies genom att använda dig av webbläsarens säkerhetsinställningar och stänga av cookies. Du kan även ställa in din webbläsare så att du blir tillfrågad vid varje tillfälle som hemsidan försöker placera en cookie på din dator. Lagrade cookies kan även raderas genom din webbläsare.

 

Tillsynsmyndighet för cookies är Post- och telestyrelsen.

 

Synpunkter och klagomål

Förbättring av verksamheten sker ständigt och vi välkomnar synpunkter från din sida. Vid missnöje med våra tjänster kan du vända dig till bokning@genetika.se